Биологичното земеделие започва преди много години от хора, които са вярвали във възможността за създаване на продукт, уважаван от природата и човечеството, като същевременно остават икономически устойчиви. Концепцията стана по-официална и бяха въведени много регулации и закони. За да бъде обявен за органичен, трябва да се отглежда продукт, при който използването на химикали е спряно за 2 години. Освен това земите, които се опитват да бъдат сертифицирани биологично, трябва да бъдат напълно разделени от тези с неекологично земеделие. Всяко химическо торене е строго забранено; плодородието на почвата се поддържа чрез сеитбообращение и единственото използване на оборски тор и други разрешени органични вещества. Не се допускат химически пестициди;Болестите на посевите и нападенията от насекоми се контролират чрез естествен процес. Всяка фаза на производство (селско стопанство, преобразуване, преработка, опаковане и др.) Подлежи на строг контрол и проверки.

#coffee#espresso#vending#sivendingspot#shopsivendingspot

08октомври
2021
  • 1 329
  • 0
Category: Uncategorized

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Si Vending

Aбонирай се за бюлетина